Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
Про ставки дисконтування (відсотка) за довгостроковими борговими зобов’язаннями
Publication title:
ON DISCOUNT RATES FOR LONG-TERM DEBT
Ключові слова
довгострокова дебіторська заборгованість, ставки дисконтування, current value, long-term receivables, discount rates, Довгострокові зобов’язання, Long-term liabilities, Теперішня вартість
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2020
Видавництво
Теорія і практика розвитку наукових знань: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 19-20 лютого 2020 року. – Київ : МЦНіД, 2020. – с. 13-15.
Мова
Українська
Аннотація
Розглянуті можливі методи обрання ставок дисконтування для визначення теперішньої вартості довгострокової дебіторської заборгованості та довгострокових зобов’язань. Зроблено висновок, що ставки дисконтування для визначення теперішньої вартості довгострокових боргових зобов’язань мають обиратися суб’єктом бухгалтерського обліку самостійно на основі професійного судження бухгалтера з урахуванням: виду боргових зобов’язань (торгові, інвестиційні тощо); виду валюти розрахунків; строків запозичень; величини банківського вкладу чи позики; виду позичальника та кредитора (юридичні чи фізичні особи); від країн виникнення боргових зобов’язань; очікуваного рівня інфляції; ризиків, притаманних конкретному зобов’язанню; договірних умов тощо.
Abstract
Possible methods of choosing discount rates for determining the current value of long-term receivables and long-term liabilities are considered. It is concluded that discount rates for determining the current value of long-term debt obligations should be selected by the accounting entity independently on the basis of the professional judgment of the accountant, taking into account: the type of debt obligations (trade, investment, etc.); type of settlement currency; terms of borrowing; amount of bank deposit or loan; type of borrower and lender (legal entities or individuals); from countries of origin of debt obligations; expected inflation rate; risks inherent in a specific liability; contractual terms and the like.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/507/
Скачати публікацію
Назва файлу
rozrahunok-stavky.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
48
Скачувань
18
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів