Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Волот Олена Ігорівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університут

Обов'язки: Відповідальна за наповнювання репозитарію університету науковими та навчально-методичними роботами викладачів кафедри


Автор більше 70 наукових і методичних праць. Співавтор навчального посібника «Організація бухгалтерського обліку» (2006 р.).

Здобула дві вищих освіти: технічну та економічну. Має практичний досвіт виробничої та педагогічної діяльності. З 1980 року працює в університеті, з 2004 року – на викладацький роботі. Викладає дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку», «Інформаційні системи і технології в оподаткуванні», «Економічна діагностика», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті», «Економічна статистика», «Електронна комерція», «Економіко-математичне моделювання», «Економетрія» та інші

В грудні 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Інформаційне забезпечення та його вплив на ефективність управління підприємствами харчової промисловості регіону».

Учасниця науково-дослідних робіт Чернігівського національного технологічного університету за темами «Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку» (номер державної реєстрації 0110U008150),  «Удосконалення методології та організації обліку, аудиту і контролю» (державний реєстраційний номер 0109U006941).

Щорічно залучає студентів до науково–дослідницької роботи та участі в науково–практичних конференціях. Є керівником ряду студентських робіт та доповідей на науково–практичних конференціях.

Наукові інтереси: інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку, управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті, інформаційне забезпечення управління підприємствами.