Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Гнедіна Катерина Володимирівна

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ННІ економіки Чернігівського національного технологічного університету

Обов'язки: Відповідальна за наукову роботу студентів (організація конференцій та круглих столів; проведення олімпіад; складання плану та звіту)

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національгого технологічного університету. 

Автор 42 наукових та навчально-методичних праць, співавтор 3 колективних монографій.

У 2006 році закінчила з відзнакою Чернігівський державний технологічний університет та отримала диплом спеціаліста  зі спеціальності «Облік і аудит».

З 2007 року - на викладацькій роботі. 

У 2013 році пройшла курси підвищення кваліфікації  («Програма підвищення кваліфікації викладачів облікових дисциплін: інноваційні технології навчання та практика їх застосування») у Чернігівському національному технологічному  університеті (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 294565 від 12 грудня 2013 р.).

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Формування стратегії розвитку муніципальної транспортної системи середніх міст в умовах прискореної урбанізації" за спеціальностю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Активно залучає студентів до науково-дослідної роботи та участі у конкурсах студентських наукових робіт. Зокрема, є науковим керівником 15 тез доповідей студентів та 2 конкурсних студентських робіт. 

За результатами участі у ІX Всеукраїнському конкурсі  “Новітній інтелект України”  посіла ІІ місце з науковою роботою на тему  «Україна і світ: третє тисячоліття» (травень 2015 р.).

У 2015 році брала участь у програмі підвищення кваліфікації «Освітні інновації в сучасних вищих навчальних закладах» у Чернігівському національному технологічному  університеті (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК № 785603 від 24 жовтня 2015 р.).

У 2016 році взяла участь у Міжнародній навчально-тренінговій програмі для викладачів ВНЗ «Весняна академічна школа Буковель 2016» (20-24 травня 2016 р., Сертифікат). 

У 2016 році проходила навчання на англомовному курсі «Social Entrepreneurship IBS» норвезького професора д-р Ян-Урбан Сандала, засновника та керівника Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute (Норвегія), що складався з дисциплін: «Innovation Management», «Service Vision Management» та «Social Entrepreneurship». За результатами іспитів  отримано диплом про успішне закінчення курсу «Social Entrepreneurship IBS».

За результатами участі у X Всеукраїнському конкурсі  “Новітній інтелект України”  посіла ІІ місце з науковою роботою на тему  “Система вищої освіти в Україні в умовах глобальних викликів сучасності: тенденції та пріоритетні напрями розвитку” (травень 2016 р.).

У серпні 2016 року проходила наукове стажування у рамках Міжнародного гранту в Інституті д-ра Яна-Урбана Сандала, Норвегія (Fil.Dr. Jan-U. Sandal Institute) (Certificate, August 12, 2016). 

У грудні 2016 року пройшла тестування APTIS (British Council) на знання англійської мови та отримала Сертифікат B2.

У квітні 2017 року отримала вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту.

Є автором та менеджером проекту соціальної дії "Чернігів екологічний", підтриманого Британською Радою у рамках програми "Активні громадяни". 

Викладає дисципліни: Управлінський облік, Аудит, Стратегічний управлінський облік і аналіз. 

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління розвитком муніципальної транспортної системи в контексті концепції сталого розвитку; обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств; сталий розвиток національної економіки.