Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Клименко Тетяна Вікторівна

доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету

Обов'язки: Заступник завідувача кафедри

У 2000 році отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з економіки і підприємництва (за спеціальністю «Облік і аудит»), у 2002 році – отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста (диплом з відзнакою) в Чернігівському державному інституті економіки і управління.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансовий потенціал розвитку регіону» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» у Спеціалізованій вченій раді Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Має понад  60 наукових і навчально-методичних публікацій.

Участь у науково-дослідних роботах Чернігівського національного технологічного університету за темами:

- «Оцінка та регулювання економічної безпеки регіонального співробітництва депресивних територій в рамках євроінтеграційних процесів» (госпдоговірна, держ. реєстр. №0115U003443, 2015-2017 рр., наук. керівник – д.е.н., проф. Маргасова В.Г.);

- «Формування фінансово-економічної системи управління в сучасних ринкових умовах» (ініціативна, держ. реєстр. №0112U003284, 2012-2017 рр., наук. керівник – к.е.н. Андросенко О.О.).

У 2016 році підвищила кваліфікацію за програмою "Інноваційні технології навчання у вищій школі" в Чернігівському національному технологічному університеті.

Основні навчальні курси, які викладає:  «Облік і аудит», «Економічний аналіз», «Економічний аналіз у галузях економіки»

Наукові інтереси: аналітичне забезпечення оцінки фінансового потенціалу розвитку регіону; науково-методичний інструментарій оцінювання кредитоспроможності суб'єктів господарювання.