Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Онищенко Віктор Петрович

викладач кафедри «бухгалтерського обліку і оподаткування» Чернігівського національного технологічного університету

Обов'язки: Відповідальний за ознайомлення викладачів кафедри з інформацією про зміни у вітчизняному законодавстві

Після закінчення Чернігівського державного технологічного університету в 2005 р. вступив до аспірантури економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2006 по 2008 рр. працював асистентом кафедри обліку та аудиту Інституту менеджменту та фінансів при КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему “Методика та організація консолідованої фінансової звітності” за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Має 30 публікацій в наукових фахових виданнях.

Наукові інтереси: бухгалтерський облік, методика та організація складання фінансової звітності, фінансовий аналіз.