Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Нехай Валентин Анатолійович

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету

Обов'язки: Голова робочої групи «Аналіз та статистика»

З 1993 року працює в університеті. З 1996 року на викладацький роботі. Має досвід роботи бухгалтера неприбуткової організації, реєстратора власників іменних цінних паперів.

У листопаді 2009 року захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит у спеціалізованій вченій раді К 26.004.01 Національного університету біоресурсів і природокористування України, тема "Обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств"

Автор 50 наукових і методичних праць. Співавтор навчальних посібників “Організація бухгалтерського обліку” (2006), “Вступ до фаху "Облік і аудит” (2009, 2014).

Наукові інтереси: бухгалтерський облік, управлінський облік, економічні ризики.