Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Запрошуємо до участі у конференції

Запрошуємо до участі у конференції

IV Міжнародна науково-практична конференція „Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери. Сучасні комп’ютерні технології аналізу даних та статистики"

Глобальні і національні завдання - див. http://www.un.org.ua/ua/

ЧНТУ та Головне управління статистики у Чернігівській області Державної служби статистики України 
зі співорганізаторами заходу запрошують науковців і практиків у сфері статистики та менеджменту, інформаційних технологій, аналітиків, правознавців, експертів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, наукових працівників науково-дослідних установ, докторантів, аспірантів, магістрантів, всіх зацікавлених осіб 
до участі в ІV Міжнародній науково-практичній конференції „СТАТИСТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ ТА СТАТИСТИКИ” 

5 грудня 2018 року

Науковий захід включений в перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2018 рік.

Форма участі в конференції – заочна (дистанційна).  

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ / CONFERENCE THEME DIRECTIONS

Навички офіційних статистиків завтрашнього дня. Створення умов для використання big data в статистичному виробництві та нових методів для існуючих і нових джерел даних

Skills for tomorrow of official statistics` workers. Creation of the conditions for the usage of big data in statistic production and new methods for the existing and new data sources

Етика, цифрові навички, кібербезпека. Нові статистичні інструменти і програмне забезпечення

Ethics, digital skills and cyber security. New statistical methods ad programme software

Моніторинг ефективності процесів інтеграції України до ЄС та дієвості секторальних реформ

Monitoring of the efficiency of Ukraine’s integration into the EU and effectiveness of sectoral reforms conducted in the country

Аналітичне, експертне, правове та інформаційне забезпечення управління сталим розвитком міст та спільнот

Analytical, expert, legal and information support of the management of sustainable development of the cities and communities

Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління інноваціями, інфраструктурою та економічним зростанням

Statistical and expert support of the management of innovations, infrastructure and economic growth

Статистичне та експертноналітичне забезпечення управління економічною активністю та життєвим рівнем населення
Statistical and expert-analytical maintenance of management of economic activity and living standards

 
Метою проведення конференції є обмін досягненнями і досвідом наукових досліджень щодо сучасного стану і перспектив експертно-аналітичного, у тому числі статистичного, забезпечення управління сталим розвитком в умовах глобалізації світового господарства і зміни індустріальної та інформаційної епохи ерою суспільств знання з одночасним розвитком цифрової економіки, еволюції управлінських культур. Популяризація статистики як важливої основи демократичних процесів і прогресу у суспільстві, забезпечення моніторингу системи глобальних показників досягнення цілей сталого розвитку. Розвиток взаємодії освітньої сфери й бізнесу. Привернення уваги до потенціалу Чернігівського регіону України. 

 

Заява про участь | Заявка на участие | Application form | Aplikacja 

Додаткова інформація | Дополнительная информация | Additional info