Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Знайдено 23 документи

Автор Група Тема дипломної работи Скачати
Гажій Анжела Василівна МОАн-161 Облік і аудит фінансових результатів діяльності підприємства та оцінка його економічного потенціалу.
Гельман Вікторія Миколаївна МОАн-161 Бухгалтерський та управлінський облік витрат та аналіз їх впливу на фінансові результати підприємства
Коломієць Юлія Володимирівна МОАн-161 Організація обліку та аналіз наявності і руху основних засобів
Дрижак Микита Ярославович МОАн-161 Облік і аудит доходів та витрат підприємства і оцінка ефективності його діяльності.
Зубаха Катерина Юріївна МОАн-161 Облік і аналіз виплат працівникам на підприємстві.
Ірха Яна Миколаївна МОАн-161 Організація обліку, аналіз та аудит наявності та руху автотранспортних засобів.
Ковальський Анатолій Ігорович МОАн-161 Організація обліку, аналіз та аудит розрахунків з оплати праці.
Лякір Анастасія Валеріївна МОАн-161 Організація обліку та аналіз доходів і витрат операційної діяльності підприємства.
Мишкун Марія Валентинівна МОАн-161 Організація обліку, аналіз та аудит собівартості сільськогосподарської продукції.
Мінченко Світлана Сергіївна МОАн-161 Організація обліку, аналіз та аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками.
Мінченко Юрій В`ячеславович МОАн-161 Організація обліку, аналіз та аудит фінансових результатів, розподілу та використання прибутку.
Ольховик Діана Анатоліївна МОАн-161 Організація обліку та аналіз реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Пузирна Аліна Петрівна МОАн-161 Організація обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій банку.
Раєвич Оксана Володимирівна МОАн-161 Облік і аудит оборотних активів підприємства та оцінка його ділової активності.
Расулова Яна Ігорівна МОАн-161 Облік, аналіз та контроль операційних витрат енергетичного підприємства.
Романенко Вікторія Миколаївна МОАн-161 Організація обліку та аналіз доходів і витрат основної діяльності підприємства.
Руденкова Софія Валеріївна МОАн-161 Облік і аналіз фінансових результатів в системі управління підприємством.
Стародуб Тетяна Василівна МОАн-161 Облік, аналіз і контроль грошових коштів та управління грошовими потоками підприємства.
Супруненко Наталія Миколаївна МОАн-161 Облік і аналіз в управлінні оборотними активами підприємства.
Черненко(Голубова) Даяна Олегівна МОАн-161 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності транспортного підприємства.