Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 32 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. ЗВІТНІ СЕГМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ Стаття 2016
Сидоренко О. О. ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ УКРАЇНИ Теза 2015
Сидоренко О. О. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Теза 2015
Сидоренко О. О. Облік реалізації інвестиційної нерухомості Теза 2010
Сидоренко О. О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів Автореферат 2011
Сидоренко О. О. Забезпечення у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття та порядок визнання Теза 2014
Сидоренко О. О. Поняття та порядок визнання звітних сегментів у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Теза 2014
Сидоренко О. О. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ СПИСАНННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Теза 2013
Сидоренко О. О. ВИТРАТИ СТРАХОВИКА: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Стаття 2012
Сидоренко О. О. Інвестиційна нерухомість у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття, визнання та проблеми обліку Стаття 2014
Сидоренко О. О. ОБТЯЖЛИВІ КОНТРАКТИ У СУБЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ Стаття 2013
Сидоренко О. О. Облік забезпечень за обтяжливими контрактами у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі Стаття 2013
Сидоренко О. О. Зароблені страхові платежі в обліку страховиків Стаття 2010
Сидоренко О. О. Облік невиробничих фондів у страховиків Стаття 2010
Сидоренко О. О. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ АКТИВІВ СТРАХОВИКІВ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОБЛІК КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ ПОВ’ЯЗАНИХ З ФОРМУВАННЯМ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ УКРАЇНИ Стаття 2012
Сидоренко О. О. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОМИЛКОВОГО ПЕРЕКАЗУ (ОТРИМАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОБТЯЖЛИВІ КОНТРАКТИ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ Стаття 2012
Сидоренко О. О. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Стаття 2012