Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 31 документ

Автор Назва публикації Тип Рік
Акименко О. Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” всіх форм навчання / Укладач: Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 121 с. Методичні вказівки 2018
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Математичні моделі визначення резерву часу для збалансованого розподілу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів при модернізації комунальної теплоенергетики України / Ющенко Н. Л. // Науковий вісник Полісся / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. Стаття 2016
Онищенко В. П. ВИКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОГО ПРИБУТКУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВИРОБНИЧИХ ГРУПАХ Стаття 2016
Перетятько Ю. М. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізингу: теорія та методика Автореферат 2012
Лень В. С. Облік вибуття об’єктів основних засобів внаслідок продажу Стаття 2011
Лень В. С. ОПЕРАЦІЇ РЕПО З ТОВАРАМИ ТА ЇХ ОБЛІК Стаття 2011
Лень В. С. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ У ДОРОЗІ Стаття 2010
Лень В. С. Облік операцій з депозитними вкладами та ощадними сертифікатами Стаття 2010
Лень В. С. Цільова класифікація лізингу Стаття 2007
Лень В. С. Методика расчета экономического эффекта от применения вакцины Оз против вируса табачной мозаики на томатах защищенного грунта Стаття 1994
Лень В. С. Экономическое обоснование применения бациллярного препарата субтилис (бпс-44) для профилактики диареи у новорожденных телят Стаття 1993
Лень В. С. Определение экономической эффективности в земледелии и животноводстве разработок по сельскохозяйственной микробиологии (Методические рекомендации) /Говорунов А.Н., Игнатенко Н.М., Лень В.С., Карашевская Е.Н., Бабынин А.Ф.– Чернигов, 1991.– 98 с. Методичні вказівки 1991
Перетятько Ю. М. Документальне забезпечення операцій фінансового лізингу Теза 2014
Лень В. С. Eкологічний облік: поняття та зміст Стаття 2014
Лень В. С. Екологічні збитки, витрати та втрати: поняття та зміст Стаття 2014
Перетятько Ю. М. Формування облікової політики щодо операцій фінансового лізингу у лізингодавця Стаття 2014
Перетятько Ю. М. Вплив договірних відносин на відображення операцій фінансового лізингу в обліку Стаття 2013
Перетятько Ю. М. Передача майна у фінансовий лізинг: особливості обліку Стаття 2013