Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 12 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Звітні сегменти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття та порядок визнання Стаття 2014
Лень В. С. СУТТЄВІСТЬ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ Стаття 2018
Онищенко В. П. МЕТОДОЛОГІЧНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Стаття 2015
Гнедіна К. В. Інтегрована звітність як інструмент забезпечення сталого розвитку суб'єктів господарювання Теза 2015
Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху Навчальний посібник 2009
Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу Монографія 2014
Лень В. С. Облік депозитів та ощадних сертифікатів Стаття 2009
Лень В. С. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОБҐРУНТУВАННЯ Стаття 2013
Лень В. С. ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття 2013
Перетятько Ю. М. Формування облікової політики щодо операцій фінансового лізингу у лізингодавця Стаття 2014