Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 11 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Лень В. С. Облік у бюджетних установах Навчальний посібник 2016
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ющенко Н. Л. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 285 с. Навчальний посібник 2016
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Статистика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. Л. Ющенко, Т. Л. Ющенко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 344 с. Навчальний посібник 2015
Лень В. С. Управлінський облік: Навчальний посібник Навчальний посібник 2002
Лень В. С. Звітність підприємства: задачі, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, контрольні тести. Практикум для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей Навчальний посібник 2002
Лень В. С. Фінансовий облік в Україні: задачі, тести, відповіді. Навчальний посібник 2006
Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика Навчальний посібник 2008
Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху Навчальний посібник 2009
Лень В. С. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб. Навчальний посібник 2009