Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 4 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Ющенко Н. Л. Страхування. Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи для студентiв за напрямом підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спецiальності 6.050100 „Облік і аудит” заочної форми навчання / Укладач: Ющенко Н. Л. – Чернiгiв : ЧДТУ, 2004. – 25 с. Методичні вказівки 2004
Ющенко Н. Л. Страхування. Методичнi вказiвки до практичних занять та самостійної роботи для студентiв спецiальності 6.050100–„Облік і аудит” / Укл. Н. Л. Ющенко. – Чернiгiв : ЧДТУ, 2004. – 37 с. Методичні вказівки 2004
Ющенко Н. Л. Статистика фінансів. Методичнi вказiвки до самостійної роботи з дисципліни „Статистика” для студентiв за напрямом підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” / Укладач : Ющенко Н. Л. – Чернiгiв : ЧДТУ, 2004. – 87 с. Методичні вказівки 2004
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Про оптимізаційну лінійну статичну модель здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації осіб та професійно-кадрового забезпечення підприємств на рівні регіону / Ющенко Н. Л. // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 194: В 5 т. Том ІV. – Стаття 2004