Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
Щодо отримання показників звітності з КСВ категорії «соціальна»
Publication title:
On the receipt of reporting indicators for CSR category "social"
Ключові слова
reports, the organization of reports., Соціальна політика підприємства, показники, організація звітності, звітність, Social policy of the enterprise, indicators
Автор
Гливенко Валентина Василівна
Рік публікації
2018
Видавництво
Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных трудов XХVI Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург–Астана–Киев–Вена, «30» января 2018 года) / Международный научный центр, 2018. — с. 65-70.
Мова
Українська
Аннотація
У тезах розкрита структура категорії “соціальна“згідно з Керівництвом зі звітності у сфері сталого розвитку G4 в розрізі її аспектів і їх складових. Запропоновано перелік служб підприємства, які повинні формувати показники звітності з КСВ, а також наведено блок-схему з їх формування. Для регламентації отримання показників звіту з КСВ за категорією «Соціальна» пропонується у внутрішньому нормативному документі (Про політику бухгалтерського обліку) виділяти розділ «Політика КСВ», в якому виділити підрозділ «Соціальна політика».
Abstract
The theses describe the structure of the category "social" according to the G4 Sustainability Reporting Guidelines in terms of its aspects and their components. A list of enterprise services is proposed, which should form the reporting indicators for CSR, and a block diagram for their formation is given. To regulate the receipt of indicators of the CSR report for the category "Social", it is suggested that in the internal normative document (On Accounting Policy) allocate a section "CSR Policy", in which the subsection "Social Policy" should be singled out.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/382/
Скачати публікацію
Назва файлу
teza-socpol-2.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
366
Скачувань
220
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів