Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Використання фінансових інструментів для модернізації електроенергетики: досвід країн Європи
Publication title:
Using the Financial Instruments for Electric Energy Industry Modernization: the Experience of European Countries
Ключові слова
електроенергетика, «зелений» тариф, «зелені» сертифікати, «зелені» облігації, аукціони , фінансові інструменти, альтернативна енергетика, відновлювані джерела енергії
Автор
Гнедіна Катерина Володимирівна
Рік публікації
2018
Видавництво
Харків: Бізнес Інформ
Мова
Українська
Аннотація
Здійснено огляд фінансових інструментів, які використовуються у країнах Європи для модернізації електроенергетики. Огляд практики країн Європи вказує на те, що фінансова підтримка проектів модернізації електроенергетики здійснюється за рахунок таких фінансових інструментів, механізмів і стимулів, як «зелений» тариф, «зелені» сертифікати та «зобов’язання за квотами», «зелені» облігації, аукціони, пільгове кредитування, гранти, інвестиційні субсидії. Поширеною формою фінансування модернізації електроенергетики в країнах Європи виступає венчурне інвестування. Встановлено, що дієвим інструментом, який дозволяє акумулювати значні обсяги коштів і спрямувати їх у відновлювану енергетику, є «зелені» облігації. За рахунок коштів, отриманих внаслідок емісії «зелених» облігацій, на сьогодні вже реалізовано значну кількість проектів відновлюваної енергетики у країнах ЄС. «Зелені» облігації є ключовим перспективним фінансовим інструментом модернізації електроенергетики у країнах Європи. Формування механізму їх випуску в Україні з урахуванням зарубіжної практики створення ринку «зелених бондів» дозволить акумулювати фінансові ресурси, що потрібні для розвитку відновлюваної енергетики.

Бібліографічний опис: Гнедіна К.В. Використання фінансових інструментів для модернізації електроенергетики: досвід країн Європи/К.В. Гнедіна//Бізнес Інформ. – 2018. - №3. - С. 60-70.
Abstract
A review of the financial instruments used in the European countries to modernize the electric energy industry has been undertaken. A review of the European practices indicates that financial support for the electric energy industry modernization projects is financed by such instruments, mechanisms and incentives as «green» tariff, «green» certificates and «quota obligations», «green» bonds, auctions, concessional lending, grants, investment subsidies.
Venture capital investment is a common form of financing for electric energy industry modernization in the European countries. It has been determined that «green» bonds are an effective instrument that allows to accumulate significant amounts of funds and direct them to the renewable energy industry. Nowadays a significant number of renewable energy industry projects in the EU countries have already been implemented at the expense of the
funds obtained from the «green» bonds issue. «Green» bonds are a pivotal promising financial instrument for the modernization of electric energy industry in the European countries. Formation of the mechanism for their issue in Ukraine, taking account of the foreign practice of creating a market of «green bonds», will allow to accumulate the financial resources that are necessary for development of the renewable energy industry.
Аркушів
11
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/418/
Скачати публікацію
Назва файлу
hnedina-business-inform-2018-3-0-pages-60-70.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
246
Скачувань
76
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів