Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Account of not replaced tenant's costs for improvement of leased land by international accounting standards
Publication title:
ОБЛІК НЕ ВІДШКОДОВУВАНИХ ВИТРАТ ОРЕНДАРЯ НА ПОЛІПШЕННЯ ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Ключові слова
орендовані земельні ділянки, поліпшення за рахунок орендаря, бухгалтерський облік, витрати на поліпшення, accounting, leased land, improvements at the expense of the lessee, expenses for improvement
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2018
Видавництво
Len, V., Glivenko, V. (2018). Account of not replaced tenant's costs for improvement of leased land by international accounting standards. / Problems and prospects of economics and management, 1 (13), 206-213. DOI: 10.25140/2411-5215-2018-1(13)-206-213
Мова
Англійська
Аннотація
The accounting procedure of the non-reimbursable investments in land improvement, used by a lessee according to the International Accounting Standards, is considered. The expediency of recognition of such capital investments in the structure of fixed assets on the sub-account 118 "Capital expenditures for land improvement at the expense of the lessor" by the types of improvements and by land plots (fields) is proved. It is reasonable to recognize this type of fixed assets by the lessee at prime cost, taking into account benefit reduction. In order to take into account the requirements of the Tax Code of Ukraine and IAS 16 "Fixed Assets ", it is possible to depreciate such improvements by two methods: by straight-line method or by declining balance method. Nevertheless, the accrual of depreciation by declining balance method is economically more expedient. + ukr lang.
Abstract
Розглянуто порядок обліку орендарем невідшкодовуваних інвестицій у поліпшення земель за Міжнародними стандартами обліку. Доведено доцільність оприбуткування таких капітальних інвестицій у складі основних засобів на субрахунку 118 «Капітальні витрати на поліпшення земель за рахунок орендодавця» за видами поліпшень та за земельними ділянками (полями). Такий вид основних засобів у орендаря доцільно обліковувати за собівартістю, з урахуванням зменшення корисності. З метою врахування вимог Податкового кодексу України та МСБО 16 «Основні засоби», амортизацію на такі поліпшення можливо нараховувати за двома методами: прямолінійним або зменшення залишку. Проте нарахування амортизації за методом зменшення залишку є більш економічно доцільним.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/422/
Скачати публікацію
Назва файлу
account-of-not-replaced-tenants-costs-for-improvement-of-leased-land-by-international-accounting-standards.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
313
Скачувань
97
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів